Home De Avalon Pagina's Grotten in Belgie The Avalon Pages Caving in Belgium

Custom Search
 


Ecological Chemistry:


Caving & Climbing gear:

Outdoor and Innovation

Gemeente Edegem:

 
SDWorx:


Omhoog/Up

Hotnews Welkom bij Avalon! Wat doen wij? Jaaroverzichten Jaar tot Jaar Straffe verhalen Europese grotten Onze ontdekkingen Grotbescherming Techniek Software Memoires holenmens Explo's Anialarra Fotogalerijen Artikels & Docs De Avalon Flash Video Zone

GROTBESCHERMING  


...en onze visie daarop


Terug naar "Grotbescherming Home"

Totaal bemodderde druipstenen in de gemiddelde Belgische grot!De foto hiernaast toont een gemiddelde Belgische, overgefrequenteerde grot. De druipstenen zijn totaal bemodderd door de vele mensen die ze hebben aangeraakt of ertussendoor of zelfs over hebben gekropen. Deze druipstenen zijn reddeloos verloren!

Moedwillige vernieling in een Franse grotIn onze club trachten wij ons uiterste best te doen om het onderaardse milieu te beschermen. We bevinden ons in een zekere voordeelpositie, daar wij het genoegen hebben gehad om tal van nieuwe grotten te ontdekken. We weten dus zeer goed hoe een "maagdelijke" grot eruit ziet. Aangezien de ontdekkers vaak de eerste zijn die zulk een ongerepte grot of galerij verstoren (wat een dilemma soms!), is het besef en de reflex om dit alles te beschermen, bij de ontdekkers van grotten meestal het diepst ingeworteld.

Uiteraard hebben wij in dit alles onze leerschool moeten doormaken, en als we terugblikken op de eerste jaren van onze carri?e(s), dan moeten wij vaststellen dat wij - vaak uit onwetendheid - ook steken hebben laten vallen. De schuld hiervan ligt hoofdzakelijk in de gebrekkige opleiding die beginnende speleologen krijgen: in hun club, of binnen het verbond. Stilaan komt er beterschap in, doch nog teveel wordt het accent gelegd op de "technische" kant van het speleogebeuren!  
Nochtans is het niet moeilijk... men moet zich enkel het "Cave Softly" of "Minimal Impact Caving" principe eigen maken.  Elders in deze website vind je een diapresentatie waarin je hierover alles kan leren.  

In onze club schenken wij, bij de opleiding van nieuwe leden, zeer veel aandacht aan het aspect "karstbescherming".

Ziehier een aantal zaken waaraan we ons houden:

 • Zwart carbuurroet druipt hier letterlijk van de concretiesWij gebruiken in Belgiëgeen carbuurverlichting  
  (uitsluitend elektrisch), en in het buitenland enkel uitzonderlijk in grote (=volumineuze) en niet-geconcretioneerde grotten. Motivatie: carbuur is ontzettend vervuilend. Men denkt hier dan vaak aan het weggeworpen carbuurafval, doch dit heeft men zelf in de hand en moet dus niet noodzakelijkerwijs een bron van vervuiling zijn. Neen, het is vooral de roetproduktie van de carbuurvlam die nefast is: het roet zweeft doorheen de lucht en deponeert zich overal . Alles wordt op lange termijn grauw en zwart... (zie foto rechts)? Stel U de jaarlijkse roetproduktie eens voor in klassieke grotten (Weron, Bernard, Haquin etc) die wekelijks door tientallen "carbuurwalmers" worden bezocht! In voornoemde grotten zijn vaak hele Réseaus zwart geworden! Zo komt de Réseau Noir in Trou Weron trouwens aan zijn naam.
 • Explo in onderbroek!Concreties worden met respect behandeld:  
  wij raken ze niet aan, lopen er niet met modderlaarzen overheen, blijven op afstand.  In hun nabijheid doen we het rustig aan... "Cave Softly" in de ware zin van het woord! Als contact echt onvermijdelijk is, dan worden texair en laarzen uitgetrokken (tenzij de formatie in kwestie, reeds door honderden voorgangers definitief om zeep is geholpen). Hetzelfde geldt trouwens voor mooie sedimenten (kleivloeren bv.). Zie foto hiernaast voor een "explo in onderbroek" (indien ook de onderkleding vuil is, is dat de enige goede oplossing!) 

 • Tijdens desobstructiewerkzaamheden laten we ons leiden door gezond verstand  
  en primeert de grot! Dit gaat zo ver dat in bepaalde van onze ontdekkingen, sommige evidente vervolgen niet werden geëxploreerd of gedesobstrueerd omdat dan een mooie formatie het onderspit had moeten delven of omdat de directe omgeving het niet toeliet (te geconcretioneerd, mooie sedimentatie etc..). Desobstrueren is vaak het afwegen van "kost en opbrengst", waarbij bij ons de vuistregel is: de kost (=schade) moet minimaal zijn, de opbrengst (=ontdekking) maximaal. 't Is echter soms een dilemma, en één van onze ontdekkingen dankt hier dan ook haar naam aan (Salle du Dilemme in de Grotte aux Contrastes)
   
 • Met fijn oranje touw afgebakende concretiesDe ontdekker heeft een grote verantwoordelijkheid  
  voor wat betreft de toekomstige bescherming van de grot.  Wij hebben deze steeds genomen... dit gaat van het afbakenen van geconcretioneerde zones (lint of touw), tot het plaatsen van een poort, tot het definitief afsluiten van de grot of gedeelten ervan indien ze echt te waardevol is om bezocht te worden. Dit laatste is echter een uitzonderlijke maatregel en zullen we er steeds naar streven om een oplossing uit te dokteren waar de hele speleowereld iets aan heeft. 
 • Uiteraard volgen wij de deontologische code van het VVS  
  en hebben ze - intern dan - nog wat verstrengd. Zo houden wij ons bv. niet bezig met systematische "gidsingen" doch gidsen wij enkel nu en dan een paar occasionele ge?teresseerden. Max 4 personen per keer en dit aan een democratische  kostprijs: wij zijn van oordeel dat er aan gidsingen geen geld mag verdiend worden!
   
 • Respect voor de omgeving van de grot, de omwonenden en/of eigenaars  
  met wie wij steeds zo diplomatisch mogelijk trachten om te gaan.
   
 • Schoonmaken van concretiesDeelnames aan depollutie-acties of organisatie ervan
  Reinigingsacties in grotten (bv. Galerie des Sources, Maye- Crev?etc.) om bv. concreties terug schoon te maken: zie foto hiernaast.
   
 • Beheer van 3 door ons ontdekte grotten  
  (Grotte Strauss, Système de Bretaye en Grotte aux Contrastes), via een adoptiecontract tussen de Union Belge de Spéléologie en Avalon.
   

 

Tot slot hier nog een foto van een in 1998 gehouden reinigingsactie in een zeer geconcretioneerde grot, waar de ooit schitterend witte formatie ernstig besmeurd waren geraakt door de modderige handen van de vele bezoekers (nogmaals: blijf met Uw handen/voeten van concreties af!!)


De reiniging gebeurde met een electrische Karcher hogedruk-reiniger.  Zoals U ziet, is de formatie reeds grotendeels weer hagelwit gespoten en een kwartier later was ze dat ook geheel!. Jammer genoeg lukt het niet altijd zo goed en zijn zulke operaties vaak heel moeilijk te organiseren (want men heeft niet alleen elektriciteit, maar ook op zijn minst 500 l zuiver water nodig)...  
 
 
 
 

 
Contacteer/contact us:  SC Avalon vzw
Privacy beleid: Wij maken gebruik van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoek aan deze of aan andere websites om advertenties weer te geven over goederen en services waarin u wellicht geïnteresseerd bent. Als u hierover meer informatie wenst of als u wilt voorkomen dat deze bedrijven deze informatie gebruiken, klikt u op deze link: http://www.google.nl/privacy_ads.html