Home De Avalon Pagina's Grotten in Belgie The Avalon Pages Caving in Belgium

Custom Search
 


Ecological Chemistry:


Caving & Climbing gear:

Outdoor and Innovation

Gemeente Edegem:

 
SDWorx:


Omhoog/Up

Hotnews Welkom bij Avalon! Wat doen wij? Jaaroverzichten Jaar tot Jaar Straffe verhalen Europese grotten Onze ontdekkingen Grotbescherming Techniek Software Memoires holenmens Explo's Anialarra Fotogalerijen Artikels & Docs De Avalon Flash Video Zone

TROU D'HAQUIN
Le Réseau 'X'


 

HISTORIEK
Ontdekking door SC Avalon (Celis/De Bie/Van Houtte) op 6 augustus.1989, na een korte (2 minuten) desobstructie.

LIGGING
De reseau "X' is een verlenging van de in 1971 door C.R.S. ontdekte "Nouveau Réseau" en begint praktisch geheel achteraan dit Réseau. Vanaf de ingang van de Trou d'Haquin dient men in grote trekken volgende weg te volgen:

Grand Eboulis; Salle du Tunnel; Galerie de la Cascade Polet; kurketrekker; diaklaze afdalen (R3, geen touw nodig); op de buik verder kruipen in de aktieve rivier (laminoir van 30 cm hoog, opgelet gevaarlijk bij hoog debiet, best op de rug passeren, eventueel hark meenemen om keien te ruimen na een crue; na de laminoir, rivier NIET volgen maar rechts omhoog een tobogan beklimmen; 30 m nauwe kruipgang; ruime meanderende galerij; men bereikt een aktief riviertje dat in een sifon (S 2) verdwijnt; Salle des Dinosaures, waar dit rivierije uit de S 3 tevoorschijn komt; Salle de la Tatache, waar opnieuw de rivier zichtbaar is (S 4 en S 5); brede galerij, ingesneden met nauwe meander; rechtdoor volgen, doorheen étroiture tussen een Eboulis; klein zaaltje met rechts beneden het begin van een lage laminoir: Réseau "X".

BESCHRIJVING
Een lage laminoir, 30 cm hoog en 15 m lang, met een aanvankelijk zachte kleibodem en later een grindbodem, leidt ons naar een zeer ébouleuze zaal: Salle Avalon. Rechts beneden in de zaal stroomt een riviertje, dat we stroomopwaarts kunnen volgen tot aan een nauwe sifon (S 7) waaruit het tevoorschijn komt. Stroomafwaarts dienen we een lage passage te nemen (voute mouillante) waarin nat worden onvermijdelijk is ... de volgende 10 m zijn op de buik, in de rivier, want hier is de gang hooguit 50 x 50 cm.
Deze over de gehele lengte gedesobstrueerde gang leidt jammer genoeg ook naar een sifon (S6).

Terug in Salle Avalon kunnen we omhoog klimmen tussen de blokken. De zaal vervolgt zich omhoog in een diaklaze (uitgeklommen, impénétrable). We chemineren enkele meter omhoog in de diaklaze en bemerken een venster in de wand. Dit geeft, na een kort gangetje, uit op een Ressaut van 3 à 4 m, waarvoor een touw of beter nog een laddertje aangeraden wordt (spit of AN). Beneden deze R 3 kunnen we terug in de richting van Salle Avalon , visueel kontakt is mogelijk met mensen in deze zaal, maar de doorgang tussen de blokken is te nauw. Naar de andere kant op komen we in een soort zaaltje (Salle du Pompage) waarin alweer een riviertje tussen de blokken sijpelt.. Het klatert in een klein putje dat bij nader inzien een sifon blijkt te zijn: S 8.

Via een soort 'paardenrug' bereiken we een ruime en ongeveer 15 m lange galerij. De rivier komt uit een sifon in (in. zijwand (S 9). De galerij waarin we indrukwekkende, tot 3 meter dikke afzettingen vinden van een lang verdwenen belangrijke rivier, eindigt op een nauw gangetje waarin nog steeds desobstructiewerken bezig zijn. Op deze plaats kunnen we recht omhoog een prachtige cheminée beklimmen waarin een flauwe tocht voelbaar is. Deze is echter op een hoogte van 15 m dichtgestort met puin. Vanuit Salle Avalon opnieuw, kunnen we, door gewoon het verlengde van deze zaal te volgen, de rest van Réseau 'X' exploreren. Dit bestaat uit een hoge diaklaze die helemaal achteraan, na een scherpe U-bocht, doodloopt.

Onderweg passeren we echter verscheidene interessante en vaak hoge cheminées waar de liefhebbers van dit soort klimwerk plezier aan zullen beleven: opgepast evenwel voor steenval! De cheminée Annette is verreweg de mooiste: grijs-wit geaderde en vlijmscherpe rotsen voeren ons zo'n 15 meter hoger.

HYDROLOGIE
De hoofdrivier van de Trou d'Haquin verdwijnt in een sifon (S 1) die in het begin van de 'Nouveau Réseau 71' gelegen is. Een sifon die reeds over een afstand van 15 m werd gedoken door Yves Wéry van G.A.S. De resurgentie van deze rivier is de 'Résurgence Lucienne', mogelijk ook de Résurgence de Chauveau.
Onafhankelijk evenwel van deze rivier worden de "Nouveau Réseau 71" en de "Réseau X" doorlopen door een klein riviertje dat op twee plaatsen in de "Nouveau Réseau 71" zichtbaar is, en op twee plaatsen in de "Réseau X". Samen goed voor 8 sifons ... genummerd van S 2 tot en met S 9.

Avalon ondernam enkele fluoresceïnekleurproeven om vast te stellen of het hier inderdaad over één en hetzelfde riviertje ging:

- het stukje rivier, zichtbaar in de Salle du Pompage (dus van S 9 naar S 8) staat inderdaad in verbinding met het riviertje in Salle Avalon. Het kan evenwel slechts beschouwd worden als een zijrivier van deze laatste, daar is vastgesteld dat het riviertje in de Salle du Pompage opgedroogd was, terwijl dat in Salle Avalon toch stroomde. Het water doet er een klein uurtje over ... vrij lang dus.
- het riviertje in Salle Avalon (dus van S 7 naar S 6) stroomt naar het riviertje dat vroeger reeds gekend was in Salle de la Tatache ... Tijdsduur: 2 uur.
- het riviertje in Salle de la Tatache tenslotte (van S5 naar S4) staat waarschijnlijk in verbinding met het riviertje in de Salle des Dinosaures. Dit werd niet onomstotelijk bewezen met een kleurproef (tijdsgebrek).
We kunnen dus stellen dat het inderdaad één en hetzelfde riviertje is dat afwisselend sifonneert en vrij stroomt. De resurgentie van dit riviertje is niet bekend. De oorsprong evenmin. In dit kader kleurden wij het water van de 'Chantoir du Pré Batard', die zo'n 100 m van de 'Réseau X' ligt (ingang tegenwoordig afgedekt met beton en asfaltblokken). Resultaat negatief, observatietijd was misschien te kort (5u30).

TOEKOMSTPERSPECTIEVEN
Passage van S 9 langs droge weg of al duikend, zal waarschijnlijk een 'droog' vervolg te zien geven. Of dit interessant is valt af te wachten. We bevinden ons hier duidelijk in de 'top' van het Réseau: aktief, gecorrodeerd, sterk vertakt, vaak nauw, vele cheminées welke echter alle geblokkeerd of te smal zijn. We gaan tevens stroomopwaarts, in het gunstigste geval is een verbinding met een natbijgelegen chantoir of verdwijnpunt mogelijk.

Toch biedt de Trou d'Haquin nog een groot potentieel: de exploratie van een 'collecteur' die het water (vooral de hoofdrivier) afvoert richting Résurgence Lucienne. Hieraan wordt sterk gewerkt (en met succes!) door S.S.N. in de Résurgence Lucienne. In de Haquin zelf zijn de inspanningen minder intens. De exploratie van de 'Nouveau Réseau' is en blijft een weinig aanlokkelijke zaak: de passage van de aktieve laminoir is niet alleen riskant, maar levert gegarandeerd een drijfnatte onderkleding op en beperkt de mogelijke bezoeken tot dagen met stabiel en droog weer.Anderzijds is de laminoir steeds een eersteklas bescherming geweest waardoor de nieuwe reseau nog steeds redelijk goed geconserveerd is... en dat in België's meest bezochte grot!

TOPO

 

 
Contacteer/contact us:  SC Avalon vzw
Privacy beleid: Wij maken gebruik van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoek aan deze of aan andere websites om advertenties weer te geven over goederen en services waarin u wellicht geïnteresseerd bent. Als u hierover meer informatie wenst of als u wilt voorkomen dat deze bedrijven deze informatie gebruiken, klikt u op deze link: http://www.google.nl/privacy_ads.html